Trst

Trst

Trst
Od 700 Trstu Trstu bio najvažnija luka na Mediteranu, a grad je postao središte međunarodne popularan. Smješten na summitu Jadranskog mora, Trst je u srcu nove Europe koja se proširuje prema istoku, u vrlo posebnom okruženju i geopolitika.Grad je smješten na obali sa čistim morem bijelog vapnenca odjeven s mediteranskom vegetacijom, iza gradu velika zelena visoravan uzdiže do planinama Slovenije.
Mnogi ostaje vidljiv dokaz o podrijetlu gradu pod Rimskog Carstva, urbano planiranje konačno proširio u '700 i '800 uzimajući trenutno stanje. Trst je oduvijek bio domaćin najrazličitije etničke skupine, otvorenost prema svijetu i kuj kulture.Broj muzeja, kazališta i koncerte su uvijek aktivni i zauzeti. Spektakularni međunarodne sportske događaje se održava svake godine privlači tisuće ljudi, poput velike regate Barcolana, koji nudi spektakl 2000 jedara u jednoj utrci prije grada